Ronderande Bevakning


Vid ronderande bevakning finns ​en eller flera väktare tillgängliga dygnet runt för att besöka kunderna i sitt distrikt. Vanligtvis utförs ronderna på varierande tider för att förhindra att tredje part skall ha möjlighet att schemalägga på vilka tider väktaren kommer.

Självklart kan man även planera så att väktaren kan komma vid överenskomna tidpunkter för till exempel låsning och upplåsning av objekt.
 

Väktaren står i ständig kontakt med en larmcentral och kan därigenom komma i kontakt med både kund och räddningstjänst på ett smidigt sätt.

Allt detta gör att du i lugn och ro kan lämna din arbetsplats utan att behöva oroa dig för att drabbas av inbrott, skadegörelse eller andra skador.

Målet med den ronderande bevakningen är att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för våra kunder samt i möjligaste mån förebygga och förhindra kriminell verksamhet.

Bevakningen utförs av väktare med mycket god kännedom om sitt område och som snabbt kan bedöma vilka insatser och åtgärder som situationen kräver. Tillsammans med kunden skapas instruktioner som väktaren arbetar efter när han eller hon genomför sin rond.