Säkerhetskörningar

Säkerhetskörningar av gods där det krävs extra stor noggrannhet och säkerhet. 

Säkerhetskörningar körs alltid med ostripade bilar och med följebil.

Chaufförerna är utbildade inom säkerhetstransporter

Transporterna utförs av länsstyrelsen godkänd personal men chauffören är inte väktare.

Det är en exklusiv transport där det ställs de högsta kraven på chauffören.


 Bland annat behandlas:

- Alternativa färdvägar

- Körtider

- Vägarbeten, trafikomläggningar

- Radiosamband, räckvidd

- Polis

- Väderprognos

- Skuggning

Kontakta oss för mer information samt priser