Verksamhet

  • Verksamheten kännetecknas av en platt organisation med korta beslutsvägar och snabb uppföljning
  • Vår målsättning är att tillhandahålla personal och fordon som uppfyller kundens krav och önskemål
  •  Vi tillhandahåller helhetslösningar för kunder som ställer höga krav på transporter, säkerhet och service