Bevakning

Kistas Åkeri & Bevakning är sedan juli 2013 ett av länsstyrelsens auktoriserade bevakningsföretag och har rätt att bedriva stationär och ronderande bevakning i Stockholms län.